Home pagina Horeca Vlaanderen

Informatie

Kunt u zich Vlaanderen voorstellen zonder gezellige restaurants, leuke Cafés, Bistro’s, Tea Rooms, B&B’s, Campings of charmante Hotels?

Natuurlijk niet.

Toch lijkt het dikwijls alsof het beleid van de overheid erop gericht is om de horecasector te laten verdwijnen.

Elke horecaondernemer wordt voortdurend geconfronteerd met nieuwe reglementen, meer administratie, bijkomende lasten.

Te veel zaken moeten hun deuren sluiten omdat ze niet meer rendabel zijn.

Fed. Ho.Re.Ca Vlaanderen verdedigt in het sociaal overleg de belangen van de werkgevers.

Bij de overheid komen wij op voor de rechten van de horeca-ondernemers.

Wij zorgen ervoor dat politici weten wat de echte noden zijn van de sector.

Bv Horeca Oostkust is één van de onderafdelingen van Fed. Ho.Re.Ca Vlaanderen.
Fed. Ho.Re.Ca Vlaanderen is een vereniging van en voor horecaondernemers.
Ons streefdoel als Horeca Oostkust is om alle horeca-uitbaters lid te maken van onze organisatie.
Pas dan zal de stem van de horeca luid genoeg klinken om politiekers te doen luisteren.

Als lid van de Fed. Ho.Re.Ca Vlaanderen heeft u tal van (financiële) voordelen.

1. U bepaalt mee de sectorale strategie
Ledenvergaderingen en werkgroepen (hotel - restaurant - café) bepalen de prioritaire doelstellingen van de sector. Op die manier kunnen leden invloed uitoefenen om deze doelstellingen te verwezenlijken. 

2. Verstaanbare informatie. De Federatie volgt de politieke en juridische actualiteit op de voet en zet deze om in toegankelijke nieuwsbrieven en artikels. Deze informatie is exclusief voor leden beschikbaar op www.fedhorecavlaanderen.be. U hoeft gewoon in te loggen met uw lidnummer.

Verder ontvangt u maandelijks de Ho.Re.Ca. Vlaanderen Krant met informatie inzake trends, nieuwe producten, nieuws van de Federatie,...

De maandelijkse nieuwsbrief Horeca Echo bevat informatie over relevante wetgeving en doet nuttige tips uit de doeken.

De elektronische nieuwsbrief Ho.Re.Ca FLASH speelt kort op de bal en brengt u nieuws heet van de naald, bv. de goedkeuring van wetgeving, relevant voor de sector.

3. Gratis individuele dienstverlening Gespecialiseerde juristen beantwoorden al uw vragen en geven advies in uw individuele dossiers. Met dergelijk (juridisch) advies kan u al gauw enkele honderden euro’s uitsparen. Een kleine vraag over een vergunning kan u een zware boete besparen…

4. Gratis infosessies Leden hebben gratis toegang tot onze infosessies over o.m. rentabiliteit, dimona, studentenarbeid, energiebesparende maatregelen, HACCP en roken.

5. Officiële documenten U kan bij ons terecht voor al uw officiële documenten: arbeidsreglementen, arbeidsovereenkomsten, een model van aanvraag van hernieuwing van de handelshuur,...

6. Waardevolle voordelen Verder bieden wij u nog tal van effectieve voordelen in euro’s:

 • u ontvangt gratis de HACCP-gids ter waarde van 75 € ( Digitaal)
 • u ontvangt een korting van 10% op uw SABAM-factuur (max. 38,24 €)
 • uw lidmaatschap is 100% fiscaal aftrekbaar.
 • Korting op eco-cheques personeel

 Wat doet uw Ho.Re.Ca. Blankenberge voor u :

 • 1.25 % commissie voor Visa en Eurocard
 • Samenaankoop voor grotere korting (zoutpastilles, kassarollen, verzekeringen)
 • Jaarlijkse happening met gratis buffet gezellig samenzijn
 • Lokale vorming - en infosessies
 • Gratis vermelding en link op Horeca-website
 • Jaarlijkse daguitstap met educatief programma
 • Financiële steun aan het karnavalgebeuren en Halloween
 • Vertegenwoordiging in de Middenstandsraad
 • Vertegenwoordiging in de v.z.w. Karnaval
 • Vertegenwoordiging in de v.z.w. Jobkracht
 • Vertegenwoordiging bij Westtoer
 • Vergadering VVV voor overleg toeristische brochure en website
 • Samenwerking met de tweedaagse voettocht

Wat doet Horeca Vlaanderen:

1. Vertaalt uw stem in een beleid: Uw problemen zijn ook de onze en samen spreken we veel luider. Als federatie versterken wij uw stem zodat de politiek haar oren wel moet spitsen.
2. Is sociaal: Tijdens het sociaal overleg over de arbeids –en loonsvoorwaarden verdedigen wij de belangen van de horeca werkgevers.
3. Spreekt klare taal: Horeca Vlaanderen volgt de politieke en juridische actualiteit op de voet en vertaalt deze naar makkelijk leesbare teksten. Via tal van publicaties informeren wij u tijdig en geregeld.
4. Brengt ondernemers samen: Horeca Vlaanderen organiseert i.s.m. haar lokale afdelingen geregeld netwerkevents waar u kennis kunt maken met collega’s en tips en best practices kunt uitwisselen.
5. Creëert tal van opleidingssessies: Jaarlijks organiseren wij verschillende opleidingssessies zodat horecaondernemers zich nog verder kunnen ontplooien en professionaliseren.
6. Heeft sterke lokale en regionale wortels: Dankzij onze lokale beroepsverenigingen en provinciale besturen onderhoudt HorecaVlaanderen een rechtstreekse lijn met haar ondernemers en de lokale politiek.
7. Verruimt haar horizon: Horeca Vlaanderen lobbyt hard om het culinair toerisme nog steviger op de kaart te zetten. Dit resulteert in mooie projecten zoals Tafelen in Vlaanderen, in samenwerking met Toerisme Vlaanderen.
8. Verleent advies: Heeft u een juridische vraag of zit u met een sociaal dilemma? Eén telefoon of mailtje later weet u het antwoord.
9. Laat u minder betalen: De HACCP-gids van 75 euro? Die krijgt u gratis. Uw Sabamfactuur? Als lid betaalt u 10% minder (max. van 41.77 euro). Via tal van voordelen betalen wij uw lidmaatschap zo goed als terug.
10. Is 100% Horeca De eigenheid van de hotel-, restaurant- en cafésector en de eindeloze diversiteit tussenin kenmerkt zich in een heel specifieke wetgeving. Ho.Re.Ca Vlaanderen is de énige belangenorganisatie die de horeca op haar duimpje kent.
 

Ons adres van secretaris:

                  Bv Horeca Blankenberge                                    Bv Horeca Knokke - Heist                                 Bv Horeca Brugge & Ommeland

                         Fourier Annick                                                    Deklerck Christophe                                                Chris Janssens
      Masereellaan 8, 8370 Blankenberge                   Albertplein, 23 - B 8300 Knokke - Heist              De Vijf Lijnen 15 - B 8310 Brugge    
                         Tel: 050 42 60 94                                                 Tel : 050/60.11.34                                                      0474 10 45 22   
                                                                                                          Fax : 050/61.57.43

 annick.fourrier@horeca-oostkust.be                      christophe.deklerck@horeca-oostkust.be                         kogge@skynet.be