22 April 2015 Persmededeling

PERSMEDEDELING
      22/04/2015
 
 
*Actieplan 2015-2016
 
Horeca Brugge vzw heeft een zeer breed domein  van activiteiten waarvan er 10 als prioritair zijn weerhouden voor onze werking in 2015 en 2016.  
 
1.RE: Brugs Restaurant Imago (BRI)
De horecaondernemers worden uitgenodigd mee te werken aan  de verbetering van het Brugse Restaurant Imago door: 
-het ondertekenen en naleven van een gedragscode .
-akkoord te geven met een mystery visit die resulteert in aanbevelingen tot verbetering van de klantvriendelijkheid.
-het aanpassen van de tariefboek tot een klantvriendelijk model 
-deelname met zijn team aan infosessies over klantenservice.
Dit moet leiden tot een lijst van horecaondernemers die voldoende garanties bieden voor een correct gedrag en vriendelijke klantenservice. 
 
2.CA: Positief Uitgaan in Brugge  (PUB)
Ons bestuur blijft meewerken in de Stuurgroep Positief Uitgaan Brugge van de stad  ter verbetering van het uitgaansklimaat in de uitbatingen.
 
3.CA: Buurt Informatie Netwerk  (BIN)
Het netwerk dat thans bestaat uit  25 café-uitbaters zal onder impuls van onze beroepsorganisatie  groeien to 40 leden. 
 
4.CA & RE: Winkel- en Horecabeleidsplan
Een Horecabeleidsplan is evenzeer een prioriteit omdat het de werking van de horeca in de gemeente kwalitatief op een hoger niveau brengt.
 het belang van alle belanghebbenden.
 
 
5.CA & RE: Terrasreglementering
Horeca Brugge zal verder ijveren bij de stedelijke overheid voor een vernieuwend beleid inzake het terrasbeleid zowel voor losse als voor vaste terrassen.
 
6.CA & RE: Website en Social Media
Meer actie op social media moet zorgen voor sneller verspreide communicatie en met meer traffic genereren naar onze website. 
 
7.CA & RE: Brouwerijcontracten
Horeca Brugge wil door input bij Horeca Vlaanderen en door rechtstreekse druk op brouwerijen soepeler regelingen bekomen inzake exclusiviteitscontracten en eigendomsrecht op het handelsfonds.
 
8.CA & RE: Deloyale concurrentie
Niet-reguliere uitbatingen en paracommercie zullen verder opgevolgd worden. 
 
9.CA & RE: Flankerende maatregelen bij de Blackbox
Nog meer dan voorheen zal informatieverlening en begeleiding van horecaondernemers deel uitmaken van ons prioritair takenpakket. 
 
10.CA & RE: Jaarakkoord met Zedelgem en Damme
Een jaarakkoord met Damme en Zedelgem levert meer voordeel op voor de horecasector en voor de bevolking in elke van deze steden.
 
Karel Hessels
Voorzitter v.z.w. Horeca Brugge & Brugse Ommeland.  
 
Bijlage: 1
 
Toelichting bij punt 5 – Terrasreglementering
 
Primordiaal is het rendement van de terrassen. 
 
De te vergunnen periode wordt best gebracht op het volledige jaar 
Ruimte voor terrassen met gecreëerd worden  bij het heraanleggen van straten en het invoeren van seizoensparkeren 
Een nieuw terrasreglement moet ermee rekening houden dat elke horecazaak haar eigen identiteit behoudt en haar eigen concept kan doortrekken naar haar terras
De stad werkt best met een catalogus van toegelaten terrassen en toebehoren die samengesteld wordt in overleg met de horecafederatie te Brugge
De mogelijkheid van een uitbreiding van het terras voor de gevel van leegstaande panden en op aanliggende pleinen moet optimaal benut worden
 
Voor de terrastaks is een degelijke reglementering op proportionele vermindering bij improductiviteit door evenementen of werken een must.
 
…/…